Ασφάλεια στο ΔιαδίκτυοΑναζήτηση πληροφοριών στο ΔιαδίκτυοThis is an assembly from CEOPs Thinkuknow education programme that helps children to understand what constitutes personal information. The assembly enables children to understand that they need to be just as protective of their personal information online, as they are in the real world. https://www.ceop.police.uk/
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου