Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

6 κύρια σημεία ενός αποτελεσματικού διδακτικού πλάνου

Ένα πολύ καλό διδακτικό πλάνο οδηγεί σε ένα πολύ αποτελεσματικό μάθημα για τον εκπαιδευτικό. Παρόλο που υπάρχουν συνήθως πολλές πηγές για την διδασκαλία ενός μαθήματος (το βιβλίο του οργανισμού, το διαδίκτυο με πληρώρα επιλογών, βοηθήματα κ.ά.), ο εκπαιδευτικός για το λόγο αυτό βρίσκεται στη δύσκολή θέση να επιλέξει το υλικό που θα χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία του. Επιπλέον, πρέπει να λάβει υπόψη του κάποιες σημαντικές παραμέτρους ώστε το μάθημά του να είναι ενδιαφέρον και αποτελεσματικό. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία, τα οποία εάν ληφθούν υπόψη, ο εκπαιδευτικός θα επιτύχει τους στόχους του.


1) Προσδιορισμός των στόχων του μαθήματος. Τι θέλει ο εκπαιδευτικός να κατακτήσουν οι μαθητές μετά το μάθημα;

2) Αποφάσεις για το πώς το μάθημα θα γίνει ενδιαφέρον και ελκυστικό για το μαθητή.

3) Προσπάθεια ώστε οι μαθητές να εμπλέκονται σε κάθε μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

4) Σχεδίαση του μαθήματος με τέτοιον τρόπο ώστε οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν τα παιδιά να σχετίζονται με την καθημέρινότητά τους, να βρίσκουν εφαρμογή, οι μαθητές να κάνουν πρακτική και να είναι σε θέση να δοκιμάζουν τις αποκτηθείσες δεξιότητες μόνοι τους και σε ανεξάρτητο χρόνο.

5) Έγκαιρη συλλογή των υλικών πριν τη διδασκαλία.

6) Πρόβλεψη δραστηριοτήτων αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης και από την πλευρά του εκπαιδευτικού και από την πλευρά των μαθητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου