Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Εκπαιδευτικός ιστότοπος "Αερόστατο"


Η εκπαιδευτική χρήση των συννεφόλεξων

Τα συννεφόλεξα (word clouds) είναι μία οπτική αναπαράσταση της συχνότητας χρήσης λέξεων κειμένου.

Τα συννεφόλεξα αποτελούν ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Υπάρχουν πολλοί δημιουργικοί τρόποι αξιοποίησής τους. Μερικοί από αυτούς είναι:

  1. Παρουσίαση νέας ενότητας με τους νέους όρους που θα διδαχθούν.
  2. Λεξιλόγιο ενός κειμένου.
  3. Οικογένειες λέξεων.
  4. Δημιουργία συννεφόλεξου από μαθητές όταν κάνουν κριτική σε ένα κείμενο ή σε μία διδακτική ενότητα.
  5. Τα μέρη του λόγου.
  6. Λέξεις με τις οποίες οι μαθητές θα δημιουργήσουν μία ιστορία.
  7.  Τα ονόματα των μαθητών μίας τάξης.
  8. Κατηγορίες σε ένα μάθημα Φυσικής, π.χ. τα ζώα.
  9. Μθηματικές έννοιες.
  10. Όροι μίας επιστήμης και η επεξήγησή τους. Οι μαθητές πρέπει να βρουν τις διασυνδέσεις.
Κάποια από τα εργαλεία για τη δημιουργία συννεφόλεξων είναι τα παρακάτω:


Περισσότερα για ψηφιακά εργαλεία, στο ηλεκτρονικό περιοδικό ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

http://schoolpress.sch.gr/digitalworld/Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

6 κύρια σημεία ενός αποτελεσματικού διδακτικού πλάνου

Ένα πολύ καλό διδακτικό πλάνο οδηγεί σε ένα πολύ αποτελεσματικό μάθημα για τον εκπαιδευτικό. Παρόλο που υπάρχουν συνήθως πολλές πηγές για την διδασκαλία ενός μαθήματος (το βιβλίο του οργανισμού, το διαδίκτυο με πληρώρα επιλογών, βοηθήματα κ.ά.), ο εκπαιδευτικός για το λόγο αυτό βρίσκεται στη δύσκολή θέση να επιλέξει το υλικό που θα χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία του. Επιπλέον, πρέπει να λάβει υπόψη του κάποιες σημαντικές παραμέτρους ώστε το μάθημά του να είναι ενδιαφέρον και αποτελεσματικό. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία, τα οποία εάν ληφθούν υπόψη, ο εκπαιδευτικός θα επιτύχει τους στόχους του.


1) Προσδιορισμός των στόχων του μαθήματος. Τι θέλει ο εκπαιδευτικός να κατακτήσουν οι μαθητές μετά το μάθημα;

2) Αποφάσεις για το πώς το μάθημα θα γίνει ενδιαφέρον και ελκυστικό για το μαθητή.

3) Προσπάθεια ώστε οι μαθητές να εμπλέκονται σε κάθε μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

4) Σχεδίαση του μαθήματος με τέτοιον τρόπο ώστε οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν τα παιδιά να σχετίζονται με την καθημέρινότητά τους, να βρίσκουν εφαρμογή, οι μαθητές να κάνουν πρακτική και να είναι σε θέση να δοκιμάζουν τις αποκτηθείσες δεξιότητες μόνοι τους και σε ανεξάρτητο χρόνο.

5) Έγκαιρη συλλογή των υλικών πριν τη διδασκαλία.

6) Πρόβλεψη δραστηριοτήτων αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης και από την πλευρά του εκπαιδευτικού και από την πλευρά των μαθητών.

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Η συμμετοχή στο eTwinning προάγει την υψηλής ποιότητας συμπεριληπτική εκπαίδευση για όλους τους νέους


Στην Ανακοίνωση που εξέδωσε στις 30 Mαΐου 2017 σχετικά με την «Ανάπτυξη του σχολείου και άριστη διδασκαλία για ένα καλό ξεκίνημα στη ζωή» , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να προσφέρουν υψηλής ποιότητας συμπεριληπτική εκπαίδευση σε όλους τους νέους ανθρώπους, να υποστηρίξει την κατάκτηση της γνώσης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία, ενώ υπογραμμίζει την ουσιαστική συμβολή του eTwinning προς την κατεύθυνση αυτή.
Για την επίτευξη του στόχου, το eTwinning θα βασιστεί σε δράσεις που ήδη εφαρμόστηκαν το 2017 για να εστιάσει το θέμα της «Συμπερίληψης».
Επιπλέον, το eTwinning θα εξετάσει τη συμπερίληψη υπό μια ευρύτερη έννοια, πώς η εκπαίδευση μπορεί να κινητοποιηθεί αποτελεσματικά για να προάγει τις θεμελιώδεις αξίες της συμπερίληψης.
Προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία καλύτερων και πιο συμπεριληπτικών σχολείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων διευκολύνοντας τις μεταξύ τους συμπράξεις και την κινητικότητα των μαθητών και εμπλουτίζοντας την ψηφιακή και διαπολιτισμική μάθηση, μέσω της προώθησης της συμμετοχής στο eTwinning.
Πηγή: https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/participation-in-etwinning-pro.htm

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Απονομή Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας για το έργο "Ας ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ"

Με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνουμε ότι το ευρωπαϊκό έργο eTwinning "Let's C.R.A.F.T." - "Ας ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ" έλαβε Εθνική Ετικέτα Ποιότητας, σύμφωνα με την παρακάτω επιστολή από την Εθνική Ομάδα Υποστήριξης του eTwinning για την Ελλάδα. 

Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές του Α2 της Πρώτης τάξης του σχολείου μας!

"...Συγχαρητήρια! Υλοποιήσατε ένα πολύ δημιουργικό έργο, το οποίο διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να θεωρηθεί επιτυχημένο: ενεργή συμμετοχή των μαθητών, αλληλεπίδραση, δημιουργική χρήση εργαλείων ΤΠΕ, άριστη οργάνωση του Twinspace, παιδαγωγική καινοτομία, συνεργατικές δραστηριότητες, αξιολόγηση και σχολιασμό των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν! Tο έργο σας στηρίχτηκε σε μια άριστη επικοινωνία και συνεργασία,των οποίων τα αποτελέσματα είναι ορατά και δείχνουν την ποιότητα των προσπαθειών σας. Αριστη η διάχυση του έργου και πολύ ουσιαστική και η συμμετοχή κάποιων γονέων.Καλή συνέχεια στο έργο σας και ευχόμαστε και άλλες επιτυχίες!


Με φιλικούς χαιρετισμούς

Η Ομάδα του eTwinning"
Προσοχή σε αυτά τα σημεία της ορθογραφίας

Είναι συχνό το φαινόμενο οι μαθητές να δυσκολεύονται στην ορθογραφία. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες μικρές συμβουλές που βοηθούν τους μαθητές στο να γράφουν σωστά και να μην κάνουν λάθη.


· Το «ό,τι» με κόμμα σημαίνει οτιδήποτε ενώ το «ότι» σημαίνει «πως».

· Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν τονίζονται, όπως «ποιος», «ποια», «ποιο», «τι», «και» κ.ά., εκτός από το «ή» το διαζευκτικό, το «πού» που δηλώνει τόπο και το «πώς» που δηλώνει τρόπο. Προσέχουμε το «μια» και το «μία».

· Το «δυσ-» με «υ» σημαίνει ότι κάτι είναι δύσκολο ή βλαβερό π.χ. «δυστυχία», «δυσεύρετος» ενώ το «δισ-» με ι σημαίνει αυτό που περιέχει 2, π.χ. «διώροφος», «δίωρος».

· Γράφουμε «μ’εμένα» και όχι «με μένα».

· Η «ειδωλολατρία» και η «αεροπορία» θέλουν «ι» και όχι «ει» διότι προέρχονται από τα «ειδωλολάτρης» και «αεροπόρος». 

· Ενώ το «βράδυ» γράφεται με υ και αποτελί εξαίρεση του κανόνα ότι τα ουδέτερα γράφονται με –ι, τα «βράδια» , η «βραδιά», ο «βραδινός» , «βραδιάζει» , γράφονται με –ι. Αντίθετα, ισχύουν 
οι υπόλοιπες εξαιρέσεις των ουδετέρων σε –ι, δηλ. «στάχυ – στάχυα», «δάκρυ – δάκρυα» κ.ά.

· Προσέχουμε το «βάλλω» και όσες λέξεις παράγονται από αυτό, όπως «αναβάλλω», «προβάλλω», «αποβάλλω». Θέλουν 2 «λ» μόνο στην Οριστική των εξακολουθητικών χρόνων (Ενεστώτα, Παρατατικό και Εξακ. Μέλλοντα). Σε όλους τους άλλους χρόνους και εγκλίσεις, καθώς και στα παράγωγα ουσιαστικά γράφονται με 1 «λ», π.χ. «ανέβαλα», «να προβάλω», «αναβολή», «καταβολή».

· Τους αριθμούς από το 1 έως το 20 τους γράφουμε με μια λέξη, π.χ. έντεκα, δώδεκα, δεκαπέντε, αλλά τους αριθμοούς από το 21 και πάνω με δύο λέξεις, π.χ. είκοσι έξι, σαράντα επτά.

· Προσέχουμε τις λέξεις «εννιά», «εννιακόσια» και «εννιακοσιοστός» πγράφονται με 2 ν. Όμως οι λέξεις «ενενήντα», «ένατος» και «ενενηκοστός» γράφονται με 1 ν.

· Λέμε «τρία παιδιά» αλλά «τρεις κοπέλες». «Τριάμισι λεπτά» αλλά «τρεισήμισι» μέρες.

· Λέμε σωστά «στο πλαίσιο» και όχι «στα πλαίσια».

· Υπάρχουν θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε «-ος» (αρχαιοκατάληκτα) και δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε με τα αρσενικά, π.χ. η «οδός», η «μέθοδος» και η «ψήφος».

· Λέμε «όροφος», αλλά «διώροφος», «τριώροφος» κτλ., δηλαδή το «ο» γίνεται «ω». Το ίδιο με το «όνομα» και το «επώνυμο».

· Η οριστική έγκλιση παίρνει εσωτερική αύξηση στους ιστορικούς χρόνους, π.χ. «καταλαμβάνω» -> «κατέλαβα». Η προστακτική έγκλιση δεν παίρνει αύξηση, π.χ. Επανάλαβε!

· Τα επιρρήματα δεν κλίνονται, άρα οι λέξεις «ανεξαρτήτως» και «επικεφαλής» δεν κλίνονται.

· Το «κατ΄ αρχάς» και το «κατ΄ αρχήν» δε σημαίνουν το ίδιο. έχουν την ίδια σημασία. Το πρώτο έχει την έννοια του «αρχικά» ή «κατά πρώτον», ενώ το «κατ΄ αρχήν» σημαίνει «στα βασικά σημεία» .

· Η λέξη «μέσα» μπορεί να μετατραπεί σε «μες», όταν η λέξη που ακολουθεί αρχίζει από «σ».

· Όσες λέξεις έχουν ως δεύτερο συνθετικό το «νους» θέλουν «οι», όπως «μετάνοια» (μετά + νους), πρόνοια (προ + νους).

· Το ρήμα «πληροί» π.χ. «Πληροί τις πρϋποθέσεις.» γράφεται με «οι» και όχι με «ει».
Αξιολόγηση των project